Lukisan Apa

8 09 2018

Assalamualaikum Wr Wb

Lukisan Apa … asa ebreh katingali keneh eta lukisan sok sanajan bari rada poho kumaha jirim nu sabenerna tapi nu nyangkaruk kana ati natrat …

Mieling Kanyaah Pun Bapa H. Asek Suparman

Lukisan Apa

Nyawang ti Kaanggangan …

Asih nu urang teu weleh manjang maturan renghapna hate
urang patepung lawung sanajan urang paanggang
ti jauh akang nyungsi barijeung tebih
ka asih kaheman manteng dina implengan

Sawangan marengan rasa ka deudeuh tur ka heman
Kaasih nu ngancik dina ati sanubari nyimbutan dina kolbu
Sareundeuk saigeul ,satihang sapihanean ,sabobot sapakayon
Silih- asah, silih-asih tur silih- asuh,silih pikaheman

Dua jasad ngajadi hiji ,sarasa ,sapaneja
nyorang sagara implengan
padumukan sukma kuring ,sukma salira
paranti urang pasini jangji

mangsa bebenah tempat bumetah
geusan urang pasini jangji
ngeudalkeun rasa katresna
ngendeukkeun bangbaluh kalbu

Rereged hate …

Rasa hariwang jeung honcewang nu terus ngancik dina ati
Tagiwur na hate awor jeung rasa honcewang tur hariwang
Inggis ku bisi rempan ku sugan nu nyaliara dina hate
Ratugna jajantung marengan rasa was-was tur rempan

Hirupna- huripna nu karandapan ,nu karasa jeung nu kaalaman ngan ukur bangbaluh nu di gugulung ,karempan nu kaalaman teu weleh nguntit dina diri

Gubrag kaiyeu dunya lain kahayang ,tapi nugraha ti nukawasa sangkan ibadah tur pengkuh nyekel amanah

Hiji-hiji di itung ti mimiti netepan tur dugi kana amalan estu taya nu kaliwat ,subhanaloh rumasa diri kotor tur taledor estu datang na berang ngan kur di pake gagabah ,sumping peuting teu di pake eling, nyata ngan di pake awuntah

Dunya barana nu di pibanda anak katut kulawarga ngan ngajadiken hiji papaes kahirupan anu ngan saukur sakedapan

Sakapeung kamalinaan tur kajongjonan alatan di ayun ambing ku papaesna dunya ,nepi ka can apal jalan keur mulang ka sarakan nu bakal papanjangan

Kahariwang ,karempan sok ingis teu bisa ngarahken pangwelah rasa tagiwur tur ti gejebur ka jalan kamaksiatan

Jelas nyata tur karasa, saestuna Alooh SWT teu ngarobah kaayaan hiji kaum,nepi ka manehna ngarobah kana ka,ayaan nu aya dina dirina sorangan { AR-RA’D:11}

Hai jelema nu iman, raksa diri anjeun jeung kulawarga anjen tina panasna seuneu jahanamiah anu suluhna ku manusa jeung batu sarta di jaga ku malaikat nu kasar ,nu teu doraka ka Alooh,jeung teu mungpang kanu di parentahkeun {QS.AT TAHRIM:6}

Prak geura ngadu’a ka pangeran anjeun kalawan handap asor{depe-depe} jeung sora nu halon,saestuna Alooh SWT teu mikaresep jalma-jalma nu kaleuleuwihi prak geura ngadu’a anjeun kalawan rasa sieun {moal ditarima} jeung harepan bakal di{tedunan}. {al a’raaf:55, 56}

Jeung kami baris nguji ka aranjen ku hal-hal anu goreng jeung ku hal-hal anu hade minangka cocoba {al anbiya :35}

~~~ pepeling diri sangkan teu tunggara ~~~

Sumber : …

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s
%d blogger menyukai ini: