Sono Ka Abu

16 09 2018

Bandung, 15 September 2018

Digital Camera

Bersama “Abu”

Nyoreang mangsa ka tukang …

Asa cikeneh kuring nyuuh dina lahunan, hayang diusapan hayang dido’akeun, anjeunna ngagereyem sing saralamet, sing sehat sing lancar dina sagala pamaksadan. Karek uih ti sakola? …

Enya anjeunna indung kuring “Abu”. Ebreh dina sawangan harita basa ngusapan pananganna ya Alloh leungeun ieu nu tos ngupayakeun kahirupan keur kuring, leungeun ieu nu banting tulang supaya kuring jeung adi-adi sarakola saparantos punbapa ngantun, pikeun bekel keur ngambah kahirupan. Bari teu mirosea raheutna hate sorangan alatan jalma2 nu teu resepeun ningali batur tingtrim, atawa leuwih resep ningali batur tunggara. Nu jadi harepan anjenna mung hiji palaputrana saralamet jalembar teu kurang sandang pangan kengeng rejeki anu halal, bari aya dina kaayaan Iman jeung Islam salilana ngajankeun parentah-Na … Hirup barokah.

Aya mangsa hate honcewang dina nyangharepan kariweuh … hayang nyuuh bari ngabudalkeun kariweuh hate tapi tara kebat, sok sieun nambah kariweuh manah Abu, antukna diteureuy ku sorangan bari muntang kanu kawasa mugi2 aya jalan …, lamun sagala persoalan geus aya solusina kakara wani nyampeurkeun, kuring  noroweco ngedalkaeun rereged hate … ( sok sanajan ukur dina hate ), bari bagja ningal anjeunna suka gumbira, barang tuang bari kaayaan sehat walafiat. Hampura abdi Abu…

Anjeunna ayeuna tos teu aya, aya nu leungit na hate, hese digambarkeunana … ngan jelema nu kungsi kaleungitan indung nu bisa ngarasakeunana.

Ya Alloh mugi-mugi anjeunna ditampi iman islamna dihapunten sagala kalepatannana, mugi Alloh ridho ka anjeunna ditempatkeun di surgana Alloh.  Abdi sakulawargi mugi dijanteunkeun jalmi-jalmi anu sholeh/sholeha nu tiasa ngadu’akeun anjeunna. Aamiin aamiin ya robbal aalamin.

Asa hoyong pendak …  hayang terang kumaha bejana … sok sanajan hal eta pamohalan …

SURAT TI INDUNG

“Panggeuing keur hate anu tibra sare, tawis kasono kanu jadi Indung anu tos dipundut kunu Gaduhna”

Anakiiing, anak Abu …
kiwari Abu geus nepi
ka lembur anu sabenerna,
lembur nu beda jeung lembur urang baheula…..

Anakiiing, anak incu Abu …
mun isuk-pageto
hidep sono hayang papanggih jeung Abu , tuluy hidep baralik ka lembur jiga baheula,
omat tong angkaribung barang bawa, sabab Abu
geus lain Abu nu baheula…!
do’akeun wae Abu ku aranjeun… ayeuna Abu ngan butuh do’a ti aranjeun…..

Anakiiing, kamelang Abu …!
mun hidep nyaah ka Abu …., teu kudu bingung mulang tarima…, tapi cukup bejaan Abu :
yen hidep geus jadi jalma sholeh…., geus jadi hamba Alloh ahli ibadah…..
bari salawasna terus ngadu’a sangkan aya dina ridho ManteunNA

Anakiiing…,
mun hidep nyaah ka Abu …,
cukup bejaan Abu …:
yen hidep nyaah ka Abu …,
hidep teh akur jeung dulur…,
runtut-raut sauyunan…..
silih hargaan…..
silih elingan….
silih tulung silih bantu…..
gogonjakan jiga baheula…..!

Anakiiing…,
pang bejakeun ka anak incu Abu …, Yen Abu nyaah ka hidep….!
nyaah ku lucuna….,
nyaah ku belana….,
nyaah ku sumanget na….!

Bejakeun ka kulawarga hidep…..
Abu geus nepi ka nu dituju….,
Abu rek satia nungguan di dieu…,
di hareupeun panto surga….!

Anakiiing, anak-incu Abu …
Abu hayang mere beja, nyambung beja anu baheula:
nu manfaat di dieu, di alam baka;
geuning lain harta, lain tahta, lain pangkat, lain jabatan,
tapi wungkul amal soleh waktu di dunya, nu dibungkus iman jeung taqwa….!

Ayeuna ku Abu geus karasa…, geus karasa…!
karasa endahna sholat jeung puasa, karasa endahna zakat, karasa endahna mikanyaah fakir-miskin, karasa endahna akur jeung dulur, bari heman ka tatangga..!

Anakiiing, anak-incu Abu …., Abu nitip :
* poma ulah takabur, tapi kudu loba syukur…
* ulah sasar tapi kudu loba istigfar…,
* ulah salah tapi kudu loba ibadah….,

Anakiiing….,
hampura Abu …,
Abu sono ka aranjeun kabeh…
meungpeung aya keneh di alam dunya
poma ulah tinggaleun sholat…, ngaji qur’an…, ulah poho ka fakir miskin…,
Nulung kanu butuh…,
Nalang kanu susah….
Ulah poho, du’akeun Abu tiap ba’da sholat…

Sakitu surat ti Abu….
Hampura Abu

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s
%d blogger menyukai ini: